English
        搜索

        学历教育- 网络教育
        地址:上海市法华镇路535号招生大厅

        网址:http://nec.sjtu.edu.cn/
        电话:+86 21 52389900

        学历教育- 成人教育
        地址:上海市法华镇路535号主楼3楼309室

        网址:http://nec.sjtu.edu.cn/
        电话:+86 21 64481968

        高端培训
        地址:上海市法华镇路535号主楼2楼

        网址:http://peixun.sjtu.edu.cn/
        电话:+86 21 62933690

        国际教育
        地 址:上海市华山路1954号浩然高科技大厦5楼
        网址:http://liuxue.sjtu.edu.cn/
        电 话:+86 21 62933821


        职业教育
        地 址:上海市法华镇路535号主楼2楼201、205室

        网址:http://ce.sjtu.edu.cn/zy//
        电 话:+86 21 64482680        学院办公室
        地址:上海市法华镇路535号主楼4楼
        网址:http://www.baltic-england.com/
        电话:+86 21 62933099

        版权所有?上海交通大学继续教育学院 沪ICP 备05051998
        彩八彩票平台